21.04.2014

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

• Ръководител направление
'Технологии в тютюнопроизводството'

- Селекция и семепроизводство

- Агротехника и растителна защита


• Ръководител направление
'Технология на тютюна и тютюневите изделия'

- Технология на обработка и преработка на тютюн

- Химия на тютюна и тюнюневия дим

- Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


• Бюро за научно обслужване
• Научен секретар
• Финансово-счетоводен отдел
• Административно-стопански отдел


• Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвмесна дейност
• Обяви
• Продукти на ИТТИ
• Материали
• Документи
• Нормативни документи
• Информация съгласно чл. 35 в ал. 5 на ЗТТИ
• Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 

Нормативни документи

РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ТЮТЮНА НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ


РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ТЮТЮНА


Изискванията на ЕК-DG Sanco за представяне на вредностите и съставките в тютюна


ДИРЕКТИВА 2001/37/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ от 5 юни 2001 година


 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре