19.06.2024

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

•Специализирана администрация -Научен отдел "Производство, обработка и преработка на тютюна,тютюневи и свързаните с тях изделия"

-Сектор "Опитно поле - с. Марково"

-Сектор "Опитно поле с. Козарско"

-Сектор "Опитно поле - гр. Бяла Слатина"

-Сектор "Опитно поле - гр. Рила"

-Сектор "Опитно поле - гр. Гоце Делчев"

Научен отдел "Химия на тютюна и тютюневия дим

Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


Бюро за научно обслужване


•Обща администрация


• Проекти

• Публикации

• Отличия

•КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР-2021Г.
•Обяви(13.02.2024)
•Продукти на ИТТИ
•Материали
•Документи
•Нормативни документи
•Информация съгласно чл.35а ал.7 т.5 на ЗТТИСТИ()
•Профил на купувача
•Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 
  
Документи по управление на дейността на ИТТИ

 

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България

 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

Устройствен правилник на Селскостопанската академия

 

Правилник за устройството и дейността на ИТТИ

 

Правилник за провеждане на конкурси за директори на сструктурните звена - научни институти в Селскостопанската академия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре