21.11.2018

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

• Направление
'Технологии в тютюнопроизводството'

- Селекция и семепроизводство

- Агротехника и растителна защита

- Отдел "ОСТ гр. Рила"

- Отдел "ОСТ гр. Гоце Делчев"

- Опитно поле с. Марково

- Опитно поле с. Козарско

- Опитно поле гр. Бяла Слатина


• Направление
'Технология на тютюна и тютюневите изделия'

- Технология на обработка и преработка на тютюн

- Химия на тютюна и тюнюневия дим

- Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


• Бюро за научно обслужване
• Финансово-счетоводен отдел
• Административно-стопански отдел


• Проекти

• Публикации

• Отличия

• Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
• Обяви
• Продукти на ИТТИ
• Материали
• Документи
• Нормативни документи
• Информация съгласно чл. 35 в ал. 5 на ЗТТИ
• Профил на купувача
• Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 

ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ - ПЛОВДИВ

   
2007-07-03 | 19280 пъти прочетено
”Познаването на тютюня не е наука, която може да се изучи от всђкиго, а даръ или по-скоро – изкуство, което малцина могатъ да го притежаватъ, а още по-малцина – до съвършенство”
Жакъ Асеовъ, 1933 г.ИТТИ е водещо звено в тютюневото стопанство и в икономиката на България с предмет на дейност научни изследвания с фундаментален и приложен характер.
ИТТИ е единствената научна организация в Европа, която извършва комплексни научни изследвания на земеделската култура тютюн от семето и алтернативното му използване до тютюневите изделия и тютюневия дим.
ИТТИ е единствената законово оторизирана институция за изследвания в аспект защита здравето на нацията и е утвърдена за държавен регулатор относно съставките в тютюневите изделия.
ИТТИ разполага с единствената в България лаборатория, акредитирана по ISO 17025:2006 за изпитвания на тютюн, тютюневи изделия, спомагателни материали и почви.
ИТТИ разполага с акредитиран образователен център за обучение на фермери.
ИТТИ е защитил три програмни акредитации за обучение по образонателна и научна степен ”доктор” за научните специалности – Селекция и семепроизводство на културните растения, Растителна защита и Технология на тютюна и тютюневите изделия.
Научният кадрови потенциал, специализиран в различни научни направления, съставлява 40 % спрямо общо работещите в Института.

 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре