19.06.2024

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

•Специализирана администрация -



Научен отдел "Производство, обработка и преработка на тютюна,тютюневи и свързаните с тях изделия"

-Сектор "Опитно поле - с. Марково"

-Сектор "Опитно поле с. Козарско"

-Сектор "Опитно поле - гр. Бяла Слатина"

-Сектор "Опитно поле - гр. Рила"

-Сектор "Опитно поле - гр. Гоце Делчев"

Научен отдел "Химия на тютюна и тютюневия дим

Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


Бюро за научно обслужване


•Обща администрация


• Проекти

• Публикации

• Отличия

•КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР-2021Г.
•Обяви(13.02.2024)
•Продукти на ИТТИ
•Материали
•Документи
•Нормативни документи
•Информация съгласно чл.35а ал.7 т.5 на ЗТТИСТИ()
•Профил на купувача
•Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 
  

Добавки в тютюневите изделия
ЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)



Въведение


Добавките представляват вещества, които са преднамерено добавени към тютюневите изделия от тютюневата индустрия, за да се постигнат приятни характеристики на токсичните тютюневи продукти и същите да станат приемливи за потребителите. На тази страница ще намерите обща информация за тютюневите добавки и връзка с 14 информационни листа (брошури) на избрани добавки.

Тютюневата промишленост е изградена от множество компании, които произвеждат и продават различни видове тютюневи продукти. Независимо дали се пушат, дъвчат, смъркат или вдишват вторично, употребата на тези тютюневи продукти може и действително причинява отслабващи и животозастрашаващи болестни състояния, както и преждевременна смърт. Цигарата е най-често използваният отделен тютюнев продукт в европейската общност (ЕО). Повечето хора знаят, че тютюнопушенето е вредно, тъй като хиляди съединения се образуват и отделят в дима, някои от които (стотици) са токсични. Но това, което хората може би не знаят, е, че повечето производители на тютюневи изделия добавят към цигарите съставки, които са различни от тютюн, които засягат химичния състав на дима. Тези съставки са известни като добавки към тютюна и се съобщава за използването им например за:

  • придаване на конкретен аромат на цигарата;
  • контролиране на начина на горене на цигарата;
  • поддържане на влажността на тютюна, като по този начин не се позволява неговото изсъхване.

За някои хора причините за добавянето на тези вещества към потребителски продукт може да изглеждат напълно основателни. Те може да твърдят, че не е задължително това да е нещо лошо, тъй като допринася за подобряване на потребителското изживяване. Въпреки това, помагането на хората да приемат по-лесно и да се наслаждават на продукт като цигарите, за които е добре известно, че са токсични и канцерогенни, е изцяло различен въпрос и предмет на сериозна загриженост.

Добавените вещества могат да направят цигарите по-привлекателни, като скриват някои от нежеланите ефекти от вдишването на изгорен тютюн. Те например:

  • прикриват горчивия вкус и грубата миризма на дима, който се вдишва;
  • омекотяват вдишания дим, като намаляват дразненето на дихателните пътища (което в значителна степен заглушава предупреждението, че димът е опасен);
  • придават бял цвят на дима и на пепелта;
  • подобряват външния вид на цигарите.

В крайна сметка, посредством използването на добавки, производителите на тютюневи изделия насърчават потреблението на цигари при хора, които иначе биха се въздържали от тютюнопушене поради неблагоприятните характеристики на суровия тютюн. Колкото по-приятна е цигарата, толкова по-лесно е за пушача да поддържа навика си, а по този начин е по-голяма и вероятността той да се пристрасти.

Изследванията сочат също, че изгарянето на добавките към тютюна може да доведе до образуването на вредни съединения. Въпреки това е много трудно да се отчете въздействието на една отделна добавка поради общия комбиниран ефект на всички химически вещества, присъстващи в тютюневия дим. Нещо повече, за изгорените производни съединения на някои от добавените вещества е известно, че по непряк начин засилват въздействието на никотина върху мозъка (никотинът е основната причина за пристрастяването на хората към тютюнопушенето).
Въпреки това, на тютюневата промишленост е разрешено да използва добавени вещества и продължава да го прави въз основа на това, че същите се считат за безопасни от страна на съответните регулаторни органи за използване в храни и козметични продукти. Това обаче не представлява достатъчно научна обосновка, на чиято основа да се оправдае използването на тези добавки в тютюневи изделия. Това се дължи на факта, че хората обикновено не консумират/потребяват тези храни и козметични продукти в състояние, при което добавените вещества се изгарят (чрез излагане на много висока температура), и след това се вдишват. При храните и козметичните продукти потребителите са изложени на тези добавки по съвършено различен начин в сравнение с излагането им на същите добавки при пушене на тютюневи изделия. Ето защо не трябва да се смята, че тези добавени вещества имат сравнимо въздействие върху тялото, когато се консумират по този начин. Освен това, особено притеснителен е фактът, че тези добавки могат да направят тютюневите изделия по-привлекателни и повишават тяхното потребление въпреки токсичния и пристрастяващ характер на тютюневите продукти.

Производителите на тютюневи изделия предлагат на пазара и "натурални" или "чисти" цигари, за които се твърди, че не съдържат химически вещества или добавки. На потенциалните потребители на тези цигари обаче се напомня, че не съществуват безопасни цигари, защото димът, който се произвежда, все пак съдържа канцерогенни вещества и други токсични съединения, които се образуват от самия тютюн.

Основно послание: Производителите на тютюневи изделия правят цигарите по-привлекателни, което насърчава потреблението им и улеснява пристрастяването на всеки, който пуши.

Допълнителни подробности за: Захари, Сорбитол, Пропилен гликол, Глицерин, Какао, Фурфурал, Ацеталдехид, Амониеви съединения, Ментол, Екстракт и смола от зърна на рожков (кароб), Целулозни влакна, Концентриран сок от изсушени сливи, Смола от гуар (индийска черна акация), Ванилин и Ликорис са предоставени по-долу.


Националният институт за обществено здраве и околна среда (RIVM), Bilthoven, Холандия и Изследователския център по рака (DKFZ), Хайделберг, Германия създадоха информационни листове за тютюневите добавки. Информационни листове имат за цел да информират специалистите и обществеността за вредните последици за здравето на човека вследствие използването на добавки в тютюневите изделия.

Информационните листове са създадени в рамките на проекта на ЕС "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC). Информационните листове за обществеността са преведени от всички 16 партньори на проекта на техните национални езици и ще се разпространява чрез техните интернет страници. Тази инициатива е финансирана от Европейския съюз в рамките на Здравната програма.


 
 
 

Добавки в тютюневите изделия



ЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре