21.11.2018

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

• Направление
'Технологии в тютюнопроизводството'

- Селекция и семепроизводство

- Агротехника и растителна защита

- Отдел "ОСТ гр. Рила"

- Отдел "ОСТ гр. Гоце Делчев"

- Опитно поле с. Марково

- Опитно поле с. Козарско

- Опитно поле гр. Бяла Слатина


• Направление
'Технология на тютюна и тютюневите изделия'

- Технология на обработка и преработка на тютюн

- Химия на тютюна и тюнюневия дим

- Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


• Бюро за научно обслужване
• Финансово-счетоводен отдел
• Административно-стопански отдел


• Проекти

• Публикации

• Отличия

• Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
• Обяви
• Продукти на ИТТИ
• Материали
• Документи
• Нормативни документи
• Информация съгласно чл. 35 в ал. 5 на ЗТТИ
• Профил на купувача
• Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 

Отдел "Селекция и семепроизводство"

   
2007-07-03 | 9879 пъти прочетено


р-л отдел доц. д-р Весела Машева - научна продукция


Проф. д-р Димитър Диманов - научна продукция


Доц. д-р Мария Къшева - научна продукция


гл. ас. д-р Йовко Дюлгерски - научна продукция


ас. Марина Друмева - научна продукция

ОТДЕЛ ”СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО”Научно – изследователската дейност е свързана със създаване на нови сортове тютюн, решаване на проблеми свързани със сортовата структура, сортоподдържането и съхраняване на генофонда от ориенталски и едролистни тютюни в страната.


Научната и приложната дейност на отдела е насочена в следните направления • Създаване на нови сортове тютюн от трите сортови групи – сортова група Басми, Виржиния и Бърлей с висок адаптивен потенциал и възможности
  за формиране на суровина с подобрени потребителски свойстваСелекция на нови сортове ориенталски тютюни


 • Сортова група БасмиСелекция на нови сортове Едролистни тютюни • Сортова група Бърлей


 • Сортова група Виржиния

 • Създаване на сортаве тютюн устойчиви на икономически важни болести


 • Прилагане на методите на растителните биотехнологии в селекционните програми при тютюнаСортоподдържане на тютюневи сортове

Производство на тютюневи семена с гарантиран произход и качество


 • Предбазови и Базови семена от ориенталски сортове тютюн


 • Предбазови и Базови семена от сортове тютюн Бърлей


 • Сертифицирани хибридни семена от сортове тютюн Виржиния

Поддържане на генофонд от над 210 сорта българска и чужда селекция
Интродукция и проучване на тютюневи сортове
Изготвяне на сортова структура за тютюнево стопанствоИнструкции за сушене, манипулация и ферментация на тютюн
Научни постиженияСортове Ориенталски тютюнМюмюново семе, Секирка, Басма 1, Басма 2, Басма 13, Басма 79,
Козарско 339, Пловдив 380, Устина 54, Средногорска яка, Дупница 160,
Дупница 126, Дупница 733Сортове Едролистни тютюнБърлей 1344

 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре