06.03.2021

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

•Специализирана администрация -Отдел "Селекция и семепроизводство"

-Сектор "Опитно поле - с. Марково"

-Сектор "Опитно поле с. Козарско"

-Сектор "Опитно поле - гр. Бяла Слатина"

Отдел "Агротехника и растителна защита

-Сектор "Опитно поле - гр. Рила"

-Сектор "Опитно поле - гр. Гоце Делчев"

Отдел "Технология на тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия"

Отдел "Химия на тютюна и тютюневия дим

Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


Бюро за научно обслужване


•Обща администрация


• Проекти

• Публикации

• Отличия

•Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
•Обяви
•Продукти на ИТТИ
•Материали
•Документи
•Нормативни документи
•Информация съгласно чл.35а ал.7 т.5 на ЗТТИСТИ
•Профил на купувача
•Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 
   

Добре дошли!

 
Добре дошли в Интернет-страницата на Института по тютюна и тютюневите изделия! Надяваме се, че тук ще намерите полезна информация за нашия институт и дейността ни.
    
  
ИТТИ
 Услуги
Предметът на дейност на Институт по тютюна и тютюневите изделия /ИТТИ/ е научни изследвания с фундаментален и приложен характер, обезпечаващи цял един сектор от българската икономика.
ИТТИ е единствената научна организация в Европа, която извършва комплексни научни изследвания на земеделската култура тютюн от семето и алтернативното му използване до тютюневите изделия и тютюневия дим.
ИТТИ е законово оторизирана за изследвания в аспект защита здравето на нацията и е утвърдена за държавен регулатор относно съставките в тютюневите изделия.
Институтът осъществява дейността си в рамките на ССА към МЗХ....

Повече >
 

Института извършва и дейности, пряко и косвено свързани с основната научно- изследователска дейност, ...

Повече >
   
   
ГЛ. АСИСТЕНТ
Секции
 Контакт

- Изпитване и калибриране на тютюни
- Сушене и промишлена обработка

- Селекция и семепроизводство...

Повече >
 Ако желаете да се свържете с нас във връзка с нашата дейност или услугите, които предлагаме...

Контакт >
 
 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре