22.10.2020

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

• Направление
'Технологии в тютюнопроизводството'

- Селекция и семепроизводство

- Агротехника и растителна защита

- Отдел "ОСТ гр. Рила"

- Отдел "ОСТ гр. Гоце Делчев"

- Опитно поле с. Марково

- Опитно поле с. Козарско

- Опитно поле гр. Бяла Слатина


• Направление
'Технология на тютюна и тютюневите изделия'

- Технология на обработка и преработка на тютюн

- Химия на тютюна и тюнюневия дим

- Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


• Бюро за научно обслужване
• Финансово-счетоводен отдел
• Административно-стопански отдел


• Проекти

• Публикации

• Отличия

• Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
• Обяви
• Продукти на ИТТИ
• Материали
• Документи
• Нормативни документи
• Информация съгласно чл.35а ал.7 т.5 на ЗТТИСТИ
• Профил на купувача
• Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 
   

Добре дошли!

 
Добре дошли в Интернет-страницата на Института по тютюна и тютюневите изделия! Надяваме се, че тук ще намерите полезна информация за нашия институт и дейността ни.
    
  
ИТТИ
 Услуги
Предметът на дейност на Институт по тютюна и тютюневите изделия /ИТТИ/ е научни изследвания с фундаментален и приложен характер, обезпечаващи цял един сектор от българската икономика.
ИТТИ е единствената научна организация в Европа, която извършва комплексни научни изследвания на земеделската култура тютюн от семето и алтернативното му използване до тютюневите изделия и тютюневия дим.
ИТТИ е законово оторизирана за изследвания в аспект защита здравето на нацията и е утвърдена за държавен регулатор относно съставките в тютюневите изделия.
Институтът осъществява дейността си в рамките на ССА към МЗХ....

Повече >
 

Института извършва и дейности, пряко и косвено свързани с основната научно- изследователска дейност, ...

Повече >
   
   
ГЛ. АСИСТЕНТ
Секции
 Контакт

- Изпитване и калибриране на тютюни
- Сушене и промишлена обработка

- Селекция и семепроизводство...

Повече >
 Ако желаете да се свържете с нас във връзка с нашата дейност или услугите, които предлагаме...

Контакт >
 
 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре