16.07.2024

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

•Специализирана администрация -Научен отдел "Производство, обработка и преработка на тютюна,тютюневи и свързаните с тях изделия"

-Сектор "Опитно поле - с. Марково"

-Сектор "Опитно поле с. Козарско"

-Сектор "Опитно поле - гр. Бяла Слатина"

-Сектор "Опитно поле - гр. Рила"

-Сектор "Опитно поле - гр. Гоце Делчев"

Научен отдел "Химия на тютюна и тютюневия дим

Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


Бюро за научно обслужване


•Обща администрация


• Проекти

• Публикации

• Отличия

•КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР-2021Г.
•Обяви()
•Продукти на ИТТИ
•Материали
•Документи
•Нормативни документи
•Информация съгласно чл.35а ал.7 т.5 на ЗТТИСТИ(08-07-2024)
•Профил на купувача
•Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 
   

Добре дошли!

 
Добре дошли в Интернет-страницата на Института по тютюна и тютюневите изделия! Надяваме се, че тук ще намерите полезна информация за нашия институт и дейността ни.
    
  
ИТТИ
 Услуги
Предметът на дейност на Институт по тютюна и тютюневите изделия /ИТТИ/ е научни изследвания с фундаментален и приложен характер, обезпечаващи цял един сектор от българската икономика.
ИТТИ е единствената научна организация в Европа, която извършва комплексни научни изследвания на земеделската култура тютюн от семето и алтернативното му използване до тютюневите изделия и тютюневия дим.
ИТТИ е законово оторизирана за изследвания в аспект защита здравето на нацията и е утвърдена за държавен регулатор относно съставките в тютюневите изделия.
Институтът осъществява дейността си в рамките на ССА към МЗХ....

Повече >
 

Института извършва и дейности, пряко и косвено свързани с основната научно- изследователска дейност, ...

Повече >
   
   
ГЛ. АСИСТЕНТ
Секции
 Контакт

- Изпитване и калибриране на тютюни
- Сушене и промишлена обработка

- Селекция и семепроизводство...

Повече >
 Ако желаете да се свържете с нас във връзка с нашата дейност или услугите, които предлагаме...

Контакт >
 
 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре