20.10.2021

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

•Специализирана администрация -Отдел "Селекция и семепроизводство"

-Сектор "Опитно поле - с. Марково"

-Сектор "Опитно поле с. Козарско"

-Сектор "Опитно поле - гр. Бяла Слатина"

Отдел "Агротехника и растителна защита

-Сектор "Опитно поле - гр. Рила"

-Сектор "Опитно поле - гр. Гоце Делчев"

Отдел "Технология на тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия"

Отдел "Химия на тютюна и тютюневия дим

Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


Бюро за научно обслужване


•Обща администрация


• Проекти

• Публикации

• Отличия

•КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР-2021Г. (НОВО)
•Обяви
•Продукти на ИТТИ
•Материали
•Документи
•Нормативни документи
•Информация съгласно чл.35а ал.7 т.5 на ЗТТИСТИ
•Профил на купувача
•Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 
  
Процедури за заемане на академичната длъжност "доцент"

 

Актуални процедури

 

Приключили процедури

 

 

 

 

 

 
 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре