06.03.2021

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

•Специализирана администрация -Отдел "Селекция и семепроизводство"

-Сектор "Опитно поле - с. Марково"

-Сектор "Опитно поле с. Козарско"

-Сектор "Опитно поле - гр. Бяла Слатина"

Отдел "Агротехника и растителна защита

-Сектор "Опитно поле - гр. Рила"

-Сектор "Опитно поле - гр. Гоце Делчев"

Отдел "Технология на тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия"

Отдел "Химия на тютюна и тютюневия дим

Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


Бюро за научно обслужване


•Обща администрация


• Проекти

• Публикации

• Отличия

•Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
•Обяви
•Продукти на ИТТИ
•Материали
•Документи
•Нормативни документи
•Информация съгласно чл.35а ал.7 т.5 на ЗТТИСТИ
•Профил на купувача
•Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 
  
Процедури за заемане на академичната длъжност "доцент"

 

Актуални процедури

 

Приключили процедури

 

 

 

 

 

 
 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре