21.11.2018

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

• Направление
'Технологии в тютюнопроизводството'

- Селекция и семепроизводство

- Агротехника и растителна защита

- Отдел "ОСТ гр. Рила"

- Отдел "ОСТ гр. Гоце Делчев"

- Опитно поле с. Марково

- Опитно поле с. Козарско

- Опитно поле гр. Бяла Слатина


• Направление
'Технология на тютюна и тютюневите изделия'

- Технология на обработка и преработка на тютюн

- Химия на тютюна и тюнюневия дим

- Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


• Бюро за научно обслужване
• Финансово-счетоводен отдел
• Административно-стопански отдел


• Проекти

• Публикации

• Отличия

• Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
• Обяви
• Продукти на ИТТИ
• Материали
• Документи
• Нормативни документи
• Информация съгласно чл. 35 в ал. 5 на ЗТТИ
• Профил на купувача
• Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 

Отдел "Химия на тютюна и тюнюневия дим"

   
2013-10-09 | 4583 пъти прочетено

Научно-изследователската и приложна дейност на отдела е в следните направления:
· Химични изследвания на тютюн
· Химични изследвания на тютюнев дим
В тази връзка в отдела се извършват следните дейности:

1. Химичен анализ на тютюн - определят се над 30 общоприети и специфични химични компоненти, които характеризират тютюна и тютюневите изделия:

- алкалоиди - никотин, норникотин, анабазин, миозмин и анатабин;
- азотосъдържащи вещества - белтъчини, амоняк, нитрати, летливи аминосъединения, общ азот и др.;
- въглехидрати - водоразтворими, монозахариди, дизахариди, полизахариди (скорбяла, целулоза);
- минерални вещества - общо съдържание (като пепел) и като индивидуални елементи - неметали (азот, фосфор, хлор), метали (повече от 10 елемента, включително тежки метали);
- полифеноли - рутин, хлорогенова киселина, скополетин;
- смоли;
- етерични масла - общо съдържание и съдържание на валерианови киселини с оценка за аромат на тютюна и др.

2. Химичен анализ на тютюнев дим
- определяне на вещества по международно стандартизирани методи и с ограничителни норми за съдържание в цигарите - катран, никотин и въглероден двуокис;
- определяне на други компоненти на тютюневия дим - ацеталдехид, полифеноли, тежки метали и др.

3. Анализ на остатъчни количества от пестициди - определят се над 15 индивидуални вещества от групите на хлорорганични, фосфорорганични и дитиокарбаматни пестициди, за които има забрана или ограничителни норми за съдържание в тютюна.

4. Химичен анализ на лепила, омекчители, ароматични вещества и др. за цигареното производство.

5. Създаване и развитие на методи за анализ на тютюн и на тютюнев дим.

6. Химически методи и средства за въздействие и регулиране състава на тютюневия дим.

7. Технологични изпитвания на тютюн и подготовка на проби за органолептична оценка.

8 Обективна потребителска оценка на търговските тютюневи продукти в съответствие на международни стандарти.

9. Аналитична работа с фирми от тютюневия бранш - химико-технологични анализи на тютюн, цигари , остатъчни количества от пестициди и др., оказване на методична помощ за лабораторни изпитвания.

Отдел "Химико-технологичен по тютюна и тютюневия дим" се състои от четири модерно оборудвани лаборатории - три химични и една технологична:

· Лаборатория за химичен анализ на тютюн;
· Лаборатория за химичен анализ на тютюнев дим;
· Хроматографска лаборатория (изпитване за наличие на пестицидни остатъци);
· Лаборатория за технологични изпитвания на тютюн.

В тях се извършва научно-изследователска и приложна дейност за обективна оценка на тютюн и цигари с помощта на съвременни химични методи. Определят си вредни химични вещества (никотин, катран, въглероден окис, остатъчни количества от пестициди и др.), заради тяхната висока токсичност и във връзка с екологичната чистота на тютюневите продукти. В аналитичните лаборатории се работи изключително по международно стандартизирани методи (ISO, CORESTA) на високо методично и техническо ниво и се прилагат принципите за добра лабораторна практика.

В отдела работят девет високо квалифицирани специалисти - доцент д-р, двама асистенти доктори, четири химика и един технолог. Всички специалисти владеят съвременни инструментални методи и притежават дългогодишен опит в аналитичните изследвания на тютюн и цигари.
р-л отдел доц. д-р Анна Стоилова - научна продукция

асистент д-р Маргарита Дочева - научна продукция

асистент д-р Милена Стайкова - научна продукция

-

 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре