21.11.2018

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

• Направление
'Технологии в тютюнопроизводството'

- Селекция и семепроизводство

- Агротехника и растителна защита

- Отдел "ОСТ гр. Рила"

- Отдел "ОСТ гр. Гоце Делчев"

- Опитно поле с. Марково

- Опитно поле с. Козарско

- Опитно поле гр. Бяла Слатина


• Направление
'Технология на тютюна и тютюневите изделия'

- Технология на обработка и преработка на тютюн

- Химия на тютюна и тюнюневия дим

- Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


• Бюро за научно обслужване
• Финансово-счетоводен отдел
• Административно-стопански отдел


• Проекти

• Публикации

• Отличия

• Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
• Обяви
• Продукти на ИТТИ
• Материали
• Документи
• Нормативни документи
• Информация съгласно чл. 35 в ал. 5 на ЗТТИ
• Профил на купувача
• Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ - ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛКИ - ИТТИ)

   
2007-07-03 | 10740 пъти прочетено

Доцент Д-р Анна Стоилова
Доцент Д-р Анна Стоилова

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС

ЗА ИЗПИТВАНЕ при ИТТИ (ЛКИ-ИТТИ)


Сертификат за акредитация като Лаборатория за изпитване рег. № 153 ЛИ/ 30.06.2016 г. валиден до 30.06.2020 г., издаден от ИА БСА, съгласно стандарт БДС EN ISO / IEC 17025:2006

Ръководител: доц. д-р Анна Стоилова

Обхват на акредитация/изпитвани продукти:

1.Тютюн – тютюн на листа, тютюнев стрипс, тютюневи жили, тютюнево фолио, нарязан тютюн от и за тютюневи изделия;
1.1 съдържание на влага БДС 8025-84
1.2. никотин БДС ISO 2881
1.3. редуциращи въглехидрати/захари/ БДС 9143-88
2. Цигари;
2.1. маса БДС 12975-90
2.2. вентилация ISO 9512
2.3. катран БДС ISO 4387
2.4. никотин БДС ISO 10315
2.5. никотин ISO 3400
2.6.въглероден оксид БДС ISO 8454
3. Соуси и аромати
3.1. относителна плътност БДС ISO 279
3.2. коефициент на пречупване БДС ISO 280
3.3.съдържание на вода БДС ISO 760

Лабораторният комплекс за изпитване към ИТТИ е единствен в страната с акредитация за лабораторни изпитвания и оценка на тютюн, тютюневи изделия и спомагателни материали за цигарено производство в съответствие с международни стандарти и нормативни документи. Издават се акредитирани Протоколи от изпитване. Обективната и компетентна информация, която се предоставя за изпитваните в ЛКИ-ИТТИ продукти е изключително важна за производството и търговията с тютюн и тютюневи изделия и контрола на вредностите в тях.

В състава на ЛКИ-ИТТИ са включени единадесет специалисти - химици, технолози, и др., които извършват високо квалифицирани дейности, свързани с аналитичните изпитвания на тютюневи продукти и поддържане на международната акредитация, за трети период от четири години, съгласно изискванията на стандарта и процедурите на акредитаращия орган.

Член на:

- GoToLab - Европейската мрежа от държавни лаборатории за тютюн и тютюневи изделия.

- TobLabNet - Глобалната мрежа от лаборатории за контрол върху тютюна на СЗО.

 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре