21.11.2018

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

• Направление
'Технологии в тютюнопроизводството'

- Селекция и семепроизводство

- Агротехника и растителна защита

- Отдел "ОСТ гр. Рила"

- Отдел "ОСТ гр. Гоце Делчев"

- Опитно поле с. Марково

- Опитно поле с. Козарско

- Опитно поле гр. Бяла Слатина


• Направление
'Технология на тютюна и тютюневите изделия'

- Технология на обработка и преработка на тютюн

- Химия на тютюна и тюнюневия дим

- Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


• Бюро за научно обслужване
• Финансово-счетоводен отдел
• Административно-стопански отдел


• Проекти

• Публикации

• Отличия

• Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
• Обяви
• Продукти на ИТТИ
• Материали
• Документи
• Нормативни документи
• Информация съгласно чл. 35 в ал. 5 на ЗТТИ
• Профил на купувача
• Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 

Проекти

   
2015-01-12 | 1893 пъти прочетено

ИТТИ участва в пет ноционални проекта и международни проекти, и програми:

-Програма SEE-ERA.NET PLUS, № 117/09 “Impact of agricultural land use on biodiversity and regional distribution of broomrapes (Orobanchaceae) in the Balkans”;
-Програми за проследяване появата, развитието и патогенитета на маната /Peronospora tabacina Adam/ “Blue Mold Information Service for the European – Mediterranean Zone” и “Collaborative Study оn Blue Mold”;
-Програма ЕМТОС /Електронен модел за контрол върху тютюна/;
-Програма PITOC (Public Information Tobacco Control);
-Програма GoToLab Европейска мрежа от държавни лаборатории за тютюна и тютюневите изделия, прецизиране и валидиране на методи за измерване на съставки и емисии на тютюневи изделия;
-Програма TopLabNet-в съответствие с чл.9 на РККТ, Мрежа от лаборатории за изпитване тютюн към СЗО, изследване на тютюневи изделия на международно ниво и разработване на лабораторни методи и стандарти, относно изпитване на тютюневи изделия.

ИТТИ поддържа научни контакти и осъществява координация на научно-изследователската работа с редица научни институти: Институт по тютюна, гр.Прилеп, Република Македония; Институт по тютюна, гр.Драма, Република Гърция; Института по тютюна и махорката в Краснодар, Русия; Икономически и технически институт по тютюна, Виетнам; Казахстански технически институт; Института в Бержерак, Франция; Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив; Пловдивски университет; Аграрен университет, гр.Пловдив; БАН и др.. Подпомага работата на МЗХ, МИЕТ, МЗ и др.. Партнира с всички асоциации на тютюнопроизводители, преработватели и индустрия.

 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре