18.12.2017

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

• Направление
'Технологии в тютюнопроизводството'

- Селекция и семепроизводство

- Агротехника и растителна защита

- Отдел "ОСТ гр. Рила"

- Отдел "ОСТ гр. Гоце Делчев"

- Опитно поле с. Марково

- Опитно поле с. Козарско

- Опитно поле гр. Бяла Слатина


• Направление
'Технология на тютюна и тютюневите изделия'

- Технология на обработка и преработка на тютюн

- Химия на тютюна и тюнюневия дим

- Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


• Бюро за научно обслужване
• Финансово-счетоводен отдел
• Административно-стопански отдел


• Проекти

• Публикации

• Отличия

• Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
• Обяви
• Продукти на ИТТИ
• Материали
• Документи
• Нормативни документи
• Информация съгласно чл. 35 в ал. 5 на ЗТТИ
• Профил на купувача
• Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 

Докторант: главен асистент Йовко Кирилов Дюлгерски

   
2011-10-31 | 3814 пъти прочетено

Докторант: главен асистент Йовко Кирилов Дюлгерски

Институт по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, докторант на самостоятелна подготовка към отдел „Селекция и семепроизводство” при ИТТИ, с. Марково.

Тема на дисертационния труд:
„Селекционно-генетични проучвания при тютюн Бърлей”.

Научно Жури:

1. Проф. д-р Димитър Диманов Димитров – Председател, Направление „Технологии в тютюнопроизводството при ИТТИ-с.Марково
2. проф. д.с.н. Дияна Лилова Светлева, Катедра “Генетика и селекция” при Аграрен университет (АУ), гр. Пловдив
3. проф. д-р Борис Костадинов Чинчев – ИТТИ, пенсионер
4. доц. д-р Невенка Димитрова Ганушева, катедра “ Генетика и селекция “ при Аграрен Университет (АУ ), гр. Пловдив
5. доц. д-р Антоанета Миткова Янчева – ОСТ гр. Хасково

1. Рецензия от Проф. Диманов
2. Рецензия от Проф. Светлева
3. Становище от Доц. Ганушева
4. Становище от Доц. Янчева
5. Становище от Проф. Чинчев
6. Автореферат

 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре